BESTUUR
(1 september 2017)

Voorzitter
Walter Huyck
Mercatorplaats 4
2627 Schelle

Secretaris
Bruno Wachters
Sint Hubertusplein 35 bus 0201
2845 Niel

Verslaggever
André Vermeulen
Paepevelden 59
2627 Schelle

Bestuurslid / Versiering
Mia Mennes
Steenwinkelstraat 126
2627 Schelle

Dirigent / Penningmeester
Marc Wachters
Stuyvenbergstraat 2 B bus 1
2627 Schelle
Tel.: 03 887 39 78

Ere-voorzitster
Marie-Louise De Wilde
Provinciale steenweg 24 bus 7
2627 Schelle
Tel.: 03 887 61 97