GESCHIEDENIS

Het gemengd koor Sint Petrus en Paulus uit Schelle heeft een lange geschiedenis.
Eigenlijk is het ontstaan uit het eeuwenoude hoogzaalkoor dat enkel uit mannen bestond, onder de leiding van de koster-orgelist.
Daarnaast was in de schoot van de plaatselijke Davidsfondsafdeling, omstreeks 1955, een gemengd koor opgericht.
Het heette "Gudrunkoor" en het stond onder de leiding van dhr Amedee Hadermann.
Aangezien deze dirigent ook orgelist was in de Sint Petrus en Pauluskerk smolt het kerkkoor samen met het Gudrunkoor na het Vaticaans Concilie van 1963.
Begin de jaren 1980 nam dhr André Verbist de muzikale leiding van het koor over en aan het orgel had ondertussen dhr Jan Hadermann plaats genomen.
Deze werd later opgevolgd door dhr Jos Lemmens. Bij diens overlijden was het lang zoeken om een orgelist te vinden.
De plaats wordt tot op heden bezet door dhr Erik Soete.
In oktober 1987 kwam de dirigeerstok in handen van dhr Marc Wachters. Tijdens het KERSTCONCERT op 17/12/2006 werd de naam van het koor gewijzigd in:

                        Gemengd Koor GLORIA VOCALIS - Schelle.
                       
GLORIA betekent “Eer, lof brengen, bejubel".
                        VOCALIS wil zeggen “Klinkend, met goede toon, welluidend, zingend...”

                                         

                Het koor stelt tot doel de erediensten in de parochie muzikaal te ondersteunen. Vooral de grote feestdagen, Kerstmis, Pasen en HH. Petrus en Paulus krijgen bijzondere aandacht.
                Jaarlijks staan 2 grote projecten op het programma: het KERSTCONCERT en het APERITIEFCONCERT.


                Het jaarlijks KERSTCONCERT (meestal op de 4de Adventszondag) en de misviering van de Parochieheiligen Petrus en Paulus (eind juni) zijn koorhoogtepunten.
                Daarnaast wordt er jaarlijks een koorreis gehouden en een koorfeest op de eerste zaterdag van februari.

                Het koor zingt ook profane liederen. Op zondag 30 mei 2010 werd voor het eerst een APERITIEFCONCERT 'Gloria Vocalis ANDERS' gehouden. In 2011 was de titel 'Gloria Vocalis OP REIS'
                In 2012: 'Gloria Vocalis zingt
EVERGREENS'. In 2013: 'Gloria Vocalis zingt KLASSIEK". In 2014 werd G.V. 'zingt in 't NEDERLANDS' alweer een succes. In 2015: G.V. 'zingt over de ZEE'. 2016: GV zingt 'FILMMUZIEK'.
                In 2017 was het thema "
KLEUREN". Het aperitiefconcert 2018 over OORLOG moet gezien worden als een geheel met het Kerstconcert over VREDE.
               
Het 10de aperitiefconcert (2019) stond in het teken van THE BEATLES en het kerstconcert van dat jaar, met het ROOSENBERGkoor was gekenmerkt door 'Het verhaal van Jussip".
                Het geplande aperitiefconcert 2020 "Tienerklanken" wordt uitgesteld naar 2021 door het CORONAvirus. Ook geen Kerstconcert.

               
                Op 26 maart 2010 nam het koor deel aan het concert naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Chiromuziekkapel, waarvan Marc vele jaren de muzikale leiding had.               

                Bij de aanvang van het werkjaar 2010-2011 werd een herschikking in het bestuur doorgevoerd en ook op 1 sept. 2017 werd het bestuur herschikt (zie pagina 'Bestuur')
                Het Kerstoptreden in RVT - Niel is een jaarlijkse traditie geworden. In 2010 zongen wij succesvol in Grand Bazar Shopping Center te Antwerpen op koopzondag.
                Op 21 december 2017 en 20 december 2018 traden we op voor de Kathedraal te Antwerpen als "De Zingende Kerstboom".
                Kerstconcert 2019 met medewerking van het Roosenbergkoor uit Waasmunster was een succes, mede door 'Het verhaal van Jussip'.
                CORONA zorgde ervoor dat in 2020 en 2021 weinig of geen kooractiviteiten plaatsvonden. Wegens gebrek aan repetities ging het Aperitiefconcert in 2022 NIET door.

              
                  DE REPETITIES GAAN DOOR IN DE REFTER VAN DE SINT-LUTGARDISSCHOOL (ingang Rupelstraat)
                                ELKE DONDERDAG VAN 20 tot 22 U.
(Bij uitzondering IN DE KERK.)

                Lees HIER de LEEFREGELS van het koor Gloria Vocalis


                Marc Marc Wachters